All rubrics Inspections 41 REGION Kamchatka Production

Поиск по метке: Ski team «41 REGION» All tags

11 April 2021

Ski team «41 REGION»

Children's ski racing competition for the «41 REGION» Ski Club's prizes

Children's ski racing competition for the «41REGION» Ski Club's prizes
Petropavlovsk-Kamchatsky city, Kamchatka
Fatyanov Biathlon Complex

9 March 2019

Ski team «41 REGION»

Marathon ski team «41 REGION»

International Sakhalin Ski Marathon in memory of I. Farkhutdinov